Założenia jakościowe firmy

Oferowanie towaru zgodnie z deklarowaną jakością, który pod względem zdrowotnym jest bezpieczny oraz spełnia przepisy obowiązującego prawa;
Dbanie o opinię solidnego partnera poprzez:

  1. współpracę na podstawie uczciwych i lojalnych relacji;
  2. stosowanie surowców najwyższej jakości;
  3. utrzymywanie wymaganych norm jakościowych oraz wysokiego tandardu obsługi klienta;
  4. ocenę potrzeb i badanie satysfakcji klientów;
  5. przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska;

Nasze wartości

  1. V - współpraca
  2. I - inspiracje
  3. L - lojalność
  4. I - inowacyjność
  5. A - aktywność

clicking on ".more" toggles class "visible" on "#popover"